Dalhousie ...

On the way to Dalhousie from Pathankot ...


Dalhousie 


Khajjiar - mini Switzerland of India